Disclaimer

Disclaimer Website

Skiing.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Skiing.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Skiing.nl of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt skiing.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Skiing.nl via deze website. skiing.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Skiing.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele Eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze Website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Skiing.nl. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is toegestaan. Tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Skiing.nl slecht verdraagt met de naam en reputatie van Skiing.nl, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website. Tevens is het niet toegestaan zonder toestemming te linken naar individuele afbeeldingen en bestanden. Skiin.nl kan vanuit dit standpunt overwegen het betreffende IP adres te blokkeren.

De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van Skiing.nl en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Skiing.nl of de desbetreffende licentiegever.

Gegevensverwerking

Als u zich aanmeldt voor deze website of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website kan woren gevraagd naar uw gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
– afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
– informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen.
– verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Het plaatsen van een reactie

Als u besluit een reactie te plaatsen op deze site moet u geregistreerd zijn. De volgende regels zijn bij het plaatsen van een reactie van belang:

  • Met elkaar in discusie gaan moet kunnen maar de discussie moet betrekking hebben op het onderwerp.
  • Het noemen of plaatsten van ernstige ziektes, privé informatie of discriminerende opmerkingen worden geweigerd.
  • Reacties moeten betrekking hebben op het onderwerp.
  • Het niet toegestaan om links te plaatsen of reclame te maken voor een product.

Foto's

Als u besluit een foto te plaatsen dan moet u ook geregistreerd zijn. De volgende regels zijn van belang bij het plaatsen van een foto:

  • Moet uw eigendom zijn
  • Moet in het betreffende gebied gemaakt zijn.
  • Mag geen aanstootgevende beelden bevatten.
  • Mag geen reclame gemaakt worden voor een product of bedrijf

Weer & Sneeuw

Skiing.nl werkt met verschillende organisaties samen voor het verspreiden van weer- en sneeuwinformatie. Daarom kan het voorkomen dat verschillende soorten informatie (sms,weerkaarten,prognoses) over hetzelfde skigebied van inhoud verschillen of niet up to date zijn. Daarnaast zijn we afhankelijk van de lokale meetpunten voor het doorgeven van informatie. Skiing.nl kan niet verifiëren of de verstrekte informatie accuraat en up to date is. Tevens aanvaardt skiing.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Skiing.nl via deze website.

Webcams

Skiing.nl heeft een selectie webcams gemaakt zoals deze ook op het internet te vinden zijn. Alle afbeeldingen van de webcams zijn eigendom van de eigenaar. Deze zijn bekend bij skiing.nl en kunnen des gevraagd op gegeven worden. Skiing.nl is niet verantwoordelijk voor het onderhoud of voor het leveren van beelden enigszins.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke-instellingenpagina ‘Mijn Skiing’.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@skiing.nl. Of per post naar:

Skiing.nl
Postbus 2310
5600 CH Eindhoven

© 1999-2011 Skiing.nl